Yararlı bilgi

Arama sonuçlarınız

Miras

Yabancı vatandaşlar Türkiye’de gayrimenkul miras sahipleri olabilirler. Veraset Türkiye’ de Yeminli tercuman eşliğinde yerel noterde düzenlenebilir.

Veraset işlem süreci:

1. Avukat güvenilir bilgi aldıktan sonra sizin irade ilgili olduğunu, notere bildirim veriyor, sizin iradeniz verasette olduğu gibi resmi edinilen karaktere ulaşsın diye. Noterde siz numara verasen tarihini alıyorsunuz, yanı sıra onaylı kopyasını da.
2. Noter, veraset kopyasını saklamak zorundadır ve Türkiye Noterler Odasına bildirmek zorundadır.
3. Avukat ülkenizdeki Türk Büyükelçiliği’nde bir veraset yapma konusunu raporlar.
4. Sizin ülkenizdeki Türkiye Büyükelçiliği gerekli olan bilgiyi Dışişleri bakanlığına ve Nikah dairesine verir.
5. Avukat bir veraset tescili için yerel mahkemeye bildirim sunar.
6. Ölüm halinde, avukat haklı varisi (mirasçılar) ölüm belgesi sorar.
7. Ölüm belgesi aldıktan sonra, bir avukat veraset yürütmek hakkını elde etmek mahkemeye başvurur. Ve hemen ondan sonra gereken bildirimi organlara verir, mülkiyet haklarını mirasçısına aktarmak için.

Verasetler, hazırlanmış olan yabancı vatandaşlar tarafından kendi ülkelerinde, Türkiye Cumhuriyetine yapılabilir. Bunun için mirasçı mahkemeye adli mektup sunmalıdır, Türk Konsolosluğu tarafından onaylı olmalıdır. Ondan sonra adli mektubu bulunduğu  yerel mahkemeye sunulması gerekmektedir. Mahkeme aktarma hakkı sunan bir resmi belge verir. Sonra mektup ve diğer resmi belgeler TAPU dairesine sunulur.
Böyle bir hak aktarma Askeri Bakanlığı izni gerektirmez. Diğer kısıtlamalar da geçerli değildir. Eğer veraset oluşulmamış ise, devreye kabul edilen Türk hukuki miras kanunu girer.

Türk miras hukukunun temel hükümleri:

1. Madde 495. Mirasçıların elde edilen malların, eşinin olmaması durumunda, vefat edenin çocukları miras sahibi olur, eşit mal paylaşım hakkına sahip olurlar. Çocukların birinin ölümü halinde, veraset hakkı torun ve torunun torunlarına geçer.
2. Madde 496. Mirasçının eşinin, çocukları ve torunları olmaması durumunda veraset hakkı babasına ve annesine geçer ve aralarında eşit olarak dağıtılır.
3. Madde 497. Mirasçının eşinin, çocukları ve torunları ebeveynlerin olmaması durumunda veraset hakkı 1 derece akrabalarına geçer (dede, büyükanne, amca, teyze, yeğen).
4. Madde 498. Evlilik dışı doğan çocuklar onların ebeveynleri tarafından tanınan veya mahkeme tarafından belirlendiği durumunda, yasal veraset hakkı yeni doğan çocuklar dahil eşit olarak verilir.
5. Madde 499. Bir durumda, eğer vefat eden kişinin eşi varsa, ancak diğer akrabaları yoksa, bütün miras ona kalır. Eğer var ise diğer akrabalar miras eşit bir halde kendi aralarında onaylı şema ile dağıtılır. Not: Eğer vefat edenin eşi onunla yaşamıyormuş ise, bu halde eşi mirastan men edilebilir. Ayrılmış eşler akrabalık sayısına girer, Onlar miras paylaşım hak talep edebilirler.
6. Madde 500. Üvey çocuklar miras yasal yoluyla hak talep edebilirler, ama ebeveynleri çocukların mal varlığına hak talep edemezler.
7. Madde 501. Bu durumda eğer vefat eden kişinin hiş bir akrabası yoksa, bütün mal varlığı devlet mülkiyetine aktarılır.
8. Madde 514. Her insanın veraset talep etme hakları vardır, o kişinin veya diğer kişinin lehine. Veraset talep hakkı her an değiştirilebilir veya ortadan kaldırılabilir.
9. Kayıp kişiler şüpheli ölü olarak 5 yıl bitiminde ilan edilebilir. Bu durumda , eğer vefat edenin akrabaları yoksa, mal varlığı devlet tarafından 10 yıl korunur, sonra devlet hazinesine aktarılır.
10. Madde 593. Veraset davasını sürdüren hakem, üstlenmesi gerekenler:

  • vefat edenin tüm mal varlığını açıklamak;
  • korunması için uygun tedbirleri almak;
  • gerekirse mal varlığını satmak ( bütün yasal mirasçıları arasında bölme, borç ödeme);
  • vefat edenin borçları akrabaları tarafından ödendiğinden emin olmak;
  • vefat edene ait işletmelerin düzgün çalışmasını sağlamak. Bu durumda eğer iş kontrolü sağlanamıyorsa, faaliyetlerini dondurmak için gerekli adımları atmak

11. Madde 594. Eğer vefat edenin mirasçıları 1 sene içinde ortaya çıkmazlarsa, hakim ayda 2 kez mirası hakkında basın duyurusu göndermek için zorunludur. Eğer 1 yıl içerisinde her hangi bir itiraz bulunmazsa, miras devlete aktarılır.
12. Madde 598. Miras hakkı olan belge ile 1 aylık için verilen, mahkemede itiraz edilebilir.
13. Madde 604. Her mirasçı kendi hakkına düşen mirasın reddetme hakkı vardır veya diğer mirasçıya aktarım ya da devlet lehine.

Mirasçının üzerine geçmiş olan mal varlığının vergisi ödenir, eğer ise mal varlığı satarsa miras vergisi ödenmez. Vergi beyannamesi genel olarak hesaplanır, vergi mükellefi tarafından. Bu beyanname sahibinin ölüm tarihinden itibaren 4 ay içerisinde verilir. Eğer Türkiye de vefat etmişse, ve vergi mükellefi Türkiye sınırları dışında bulunuyorsa, o zaman beyan 6 aya kadar çıkarttırılır.  Eğer ölüm Türkiye dışında gerçekleşmişse, vergi mükellefi deTürkiye sınırları dışında bulunuyorsa, o zaman beyanname yine 4 aya düşürülür.
Mal varlığı hediye etme durumunda, transferinden sonra 1 ay içinde beyanname yapılması gerekmektedir.
Vergi oranı hemen hemen her yıl değişir. Miras eş ve çocuklar üzerine bazı özellikler ve indirimler vardır.

Yeni mülkiyet sahibi Kadastro yönetimine 0,9 % hizmet bedeli ödenir mal varlığı değerinin üzerinden.
*Vergiler ve harçlar Tapu tarafından belirtilen değerin üzerinde hesaplanır.

Listeleri Karşılaştır